Příklad hrazených výkonů

  1. Ošetřovatelská rehablitace
  2. Odběry krve a jiného biologického materiálu
  3. Podávání léků, injekcí, infuzí
  4. Převazy operačních ran, bércových vředů, proleženin, a jiných defektů
  5. Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)
  6. Aplikace inzulínu, měření glykemie glukometrem
  7. Péče o stomie, cévkování aj.
  8. Péče o onkologicky nemocné pacienty a další výkony