O nás

  • Péče plně hrazena ze zdravotního pojištění
  • Odborný zdravotnický personál
  • Vstřícný přístup sester
  • Péče poskytována 7 dní v týdnu, 24 hod. denně včetně svátků
  • Domácí péči navrhuje: praktický lékař nebo ošetřující lékař při ukončení hospitalizace

Nově konstituovaná firma s dvacetiletou praxí, zabývající se zdravotní péčí o nemocné v jejich domácím prostředí.

Největším pozitivem námi poskytované domácí péče je zajištění integrity klienta s jeho vlastním sociálním prostředím, které přináší psychickou pohodu, aplikaci komplexního léčebného přístupu a snížení nákladů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zaměřujeme se na všechny skupiny pacientů vhodných pro domácí péči, které se na nás obrátí. Pečujeme o pacienty po operačním zákroku v těch případech, kdy už není hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení nezbytně nutná, dětem, u nichž dochází v domácím prostředí ke zjevně rychlejší rekonvalescenci, ale hlavní specializací je zde orientace na chronicky nemocné geriatrické pacienty a nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu.